Epithelial Tight Junctions Pathway in Sertoli-Sertoli Cell Junction Dynamics SuperPath

Genes in the Epithelial Tight Junctions Pathway
ACTA1 ACTA2 ACTB ACTG1 ACTG2 ACTN1 ACTN2 ACTN3
ACTN4 ACTR2 ACTR3 AFDN AKT1 AKT2 AKT3 ARHGEF2
ATF1 ATF2 ATF4 ATF5 ATF6 ATF7 BCAR1 CASK
CDC42 CDK4 CEBPA CGN CLDN1 CLDN10 CLDN11 CLDN12
CLDN14 CLDN15 CLDN16 CLDN17 CLDN18 CLDN19 CLDN2 CLDN20
CLDN23 CLDN3 CLDN4 CLDN5 CLDN6 CLDN7 CLDN8 CLDN9
CLEC18C CRB1 CRB3 CSTF1 CSTF2 CSTF2T CSTF3 CTNNA1
CTNNA2 CTNNA3 CTNNB1 CTTN EPB41 EXOC1 EXOC2 EXOC3
EXOC4 EXOC5 EXOC6 EXOC7 EXOC8 F11R FOS FOSB
FOSL1 FOSL2 GNA12 GOSR1 GOSR2 GSK3A GSK3B HRAS
HSF1 ILK ITGA1 ITGA10 ITGA11 ITGA2 ITGA2B ITGA3
ITGA4 ITGA5 ITGA6 ITGA7 ITGA8 ITGA9 ITGAD ITGAE
ITGAL ITGAM ITGAV ITGAX ITGB1 ITGB2 ITGB3 ITGB4
ITGB5 ITGB6 ITGB7 ITGB8 JAM2 JAM3 JUN JUNB
JUND KRAS LEFTY2 LLGL1 LLGL2 MAGI1 MAGI3 MAP3K20
MAPK10 MAPK8 MAPK9 MARK2 MPDZ MPP5 MPP6 MRAS
MYH1 MYH10 MYH11 MYH13 MYH14 MYH15 MYH2 MYH3
MYH4 MYH6 MYH7 MYH7B MYH8 MYH9 MYL1 MYL2
MYL3 MYL4 MYL5 MYL6 MYL7 MYL9 MYLPF MYO10
MYO15A MYO18B MYO1A MYO1B MYO1C MYO1D MYO1E MYO1F
MYO1G MYO3A MYO3B MYO5A MYO5C MYO6 MYO7A MYO9A
MYO9B NRAS OCLN PARD3 PARD6A PATJ PLPP3 PPP2CA
PPP2CB PPP2R1A PPP2R1B PPP2R2A PPP2R2B PPP2R2C PPP2R3A PPP2R3B
PPP2R5A PPP2R5B PPP2R5C PPP2R5E PRKACA PRKACB PRKACG PRKAR1A
PRKAR1B PRKAR2A PRKAR2B PRKCI PRKCZ PTEN PTPA RAB10
RAB11A RAB11B RAB13 RAB14 RAB15 RAB17 RAB18 RAB1A
RAB1B RAB20 RAB21 RAB22A RAB23 RAB24 RAB25 RAB26
RAB27A RAB27B RAB28 RAB2A RAB2B RAB30 RAB31 RAB32
RAB33A RAB33B RAB34 RAB3A RAB3B RAB3C RAB3D RAB4A
RAB4B RAB5A RAB5B RAB5C RAB6A RAB6B RAB6C RAB7A
RAB8A RAB8B RAB9A RAB9B RAC1 RHOA RRAS RRAS2
SAFB SEC22B SMURF1 SNAP23 SNAP25 SPTA1 SPTAN1 SPTB
SPTBN1 SPTBN2 SPTBN4 SPTBN5 STX1A STX1B STX2 STX3
STX4 STX5 SYMPK TGFB1 TGFB2 TGFB3 TGFBR1 TGFBR2
TGFBR3 TIAM1 TJAP1 TJP1 TJP2 TJP3 TNF TNFRSF1A
TUBA3C TUBA4A TUBA8 TUBB1 TUBB2A TUBB2A TUBB3 TUBB7P
TUBD1 TUBE1 TUBG1 TUBG2 VAMP1 VAMP2 VAMP3 VAPA
VASP VCL YBX3
STRING image for Epithelial Tight Junctions Pathway